Tập tin:BioRing.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
BioRing.jpg(150×138 điểm ảnh, kích thước tập tin: 10 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Vòng sinh học đặt âm đạo mang theo thuốc kháng vi sinh vật. Nguồn Nature News

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện23:55, 7/9/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 23:55, 7/9/2009150×138 (10 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Vòng sinh học đặt âm đạo mang theo thuốc kháng vi sinh vật. Nguồn Nature News
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: