Tập tin:Bird-beak-3.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(404×303 điểm ảnh, kích thước tập tin: 44 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Với chiếc mỏ dài và hẹp, chim rẽ nước sử dụng cơ chế mổ vào mặt nước để đấy thức ăn từ chóp mỏ lên miệng. Hình ảnh: Rainey Schuler, nguồn web.mit.edu,

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện02:09, 2/8/2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:09, 2/8/2008404×303 (44 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Với chiếc mỏ dài và hẹp, chim rẽ nước sử dụng cơ chế mổ vào mặt nước để đấy thức ăn từ chóp mỏ lên miệng. Hình ảnh: Rainey Schuler, nguồn web.mit.edu, {{Sử dụng hợp lý}}
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: