Tập tin:Blood drop.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Blood_drop.gif(149×212 điểm ảnh, kích thước tập tin: 6 kB, kiểu MIME: image/gif)

Giọt máu. Nguồn Nobelprize.org

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:30, 24/10/2009
Hình thu nhỏ có lỗi: Không có tập tin
149×212 (6 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Giọt máu. Nguồn Nobelprize.org
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: