Tập tin:Blood groups.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Blood_groups.gif(148×197 điểm ảnh, kích thước tập tin: 6 kB, kiểu MIME: image/gif)

Nhóm máu. Nguồn Nobelprize.org

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện08:31, 24/10/2009
Hình thu nhỏ có lỗi: Không có tập tin
148×197 (6 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Nhóm máu. Nguồn Nobelprize.org
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: