Tập tin:Brain images.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(445×170 điểm ảnh, kích thước tập tin: 49 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Hoạt động của não bộ được theo dõi bởi fMRI cho thấy có nhiều chồng chéo mở rộng trong các vùng ký ức và mạng lưới lên kế hoạch. Hình ảnh: D.Schacter, nguồn: ScienceNews,

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện11:37, 12/8/2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 11:37, 12/8/2008445×170 (49 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Hoạt động của não bộ được theo dõi bởi fMRI cho thấy có nhiều chồng chéo mở rộng trong các vùng ký ức và mạng lưới lên kế hoạch. Hình ảnh: D.Schacter, nguồn: ScienceNews, {{Sử dụng hợp lý}}
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: