Tập tin:Branding yourself.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Branding_yourself.jpg(240×240 điểm ảnh, kích thước tập tin: 11 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Paperback: 389 pages Publisher: Pan (December 16, 2000) Language: English ISBN: 0330481487 Product Dimensions: 1.2 x 6 x 8.8 inches

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:57, 12/12/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:57, 12/12/2006240×240 (11 kB)WikiSysop (Thảo luận | đóng góp)Paperback: 389 pages Publisher: Pan (December 16, 2000) Language: English ISBN: 0330481487 Product Dimensions: 1.2 x 6 x 8.8 inches
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: