Tập tin:Bronze medal icon.svg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bronze_medal_icon.svg(tập tin SVG, 16×16 điểm ảnh trên danh nghĩa, kích thước: 4 kB)

hình phổ thông

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện16:15, 12/7/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:15, 12/7/201016×16 (4 kB)Future ahead (Thảo luận | đóng góp)hình phổ thông
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.