Tập tin:Brucellosis3.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Brucellosis3.jpg(250×162 điểm ảnh, kích thước tập tin: 85 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Hình ảnh bệnh tích tại phụ dịch hoàn do brucella ở cừu.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện21:53, 15/4/2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 21:53, 15/4/2008250×162 (85 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Hình ảnh bệnh tích tại phụ dịch hoàn do brucella ở cừu.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: