Tập tin:Buchnera.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(803×533 điểm ảnh, kích thước tập tin: 202 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

This electron micrograph from a pea aphid (Acyrthosiphon pisum) shows the obligate symbiont Buchnera aphidicola (large round cells in the center) within an aphid bacteriocyte, the aphid nucleus (far right), facultative symbionts (rod-shaped bacteria on the far left, within a separate aphid cell), and mitochondria (scattered among the Buchnera cells, within the bacteriocyte). Scale bar = 1 micron. Photo by J. White and N. Moran, University of Arizona.

http://www.current-biology.com/content/article/image?uid=PIIS0960982206022123&imageid=fig2

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện23:48, 4/11/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 23:48, 4/11/2006803×533 (202 kB)Cao Xuân Hiếu (Thảo luận | đóng góp)This electron micrograph from a pea aphid (Acyrthosiphon pisum) shows the obligate symbiont Buchnera aphidicola (large round cells in the center) within an aphid bacteriocyte, the aphid nucleus (far right), facultative symbionts (rod-shaped bacteria on th
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: