Tập tin:CAMP-induced conformational changes in Epac2 - J. Biol. Chem. 2011 .ppt

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
CAMP-induced_conformational_changes_in_Epac2_-_J._Biol._Chem._2011_.ppt(kích thước tập tin: 269 kB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Sự thay đổi cấu dạng do cảm ứng với cAMP của Epac2 được xác định bằng DXMS

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện21:18, 2/7/2011 (269 kB)Tran Manh Hao (Thảo luận | đóng góp)Sự thay đổi cấu dạng do cảm ứng với cAMP của Epac2 được xác định bằng DXMS
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.