Tập tin:Cacchatdioxin.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(369×308 điểm ảnh, kích thước tập tin: 4 kB, kiểu MIME: image/gif)

Một số chất trong nhóm dioxin

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện17:22, 21/5/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:22, 21/5/2006369×308 (4 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Một số chất trong nhóm dioxin
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: