Tập tin:Cachatcoban.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(384×390 điểm ảnh, kích thước tập tin: 50 kB, kiểu MIME: image/gif)

Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện04:38, 30/10/2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 04:38, 30/10/2011384×390 (50 kB)Cao Xuân Hiếu (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: