Tập tin:Characteristics of Salmonella in weaned pigs 2012.pdf

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Characteristics_of_Salmonella_in_weaned_pigs_2012.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 409 kB, kiểu MIME: application/pdf)
  • Bài báo: Phân lập và xác định đặc tính sinh học của Salmonella spp. trên lợn sau cai sữa mắc hội chứng tiêu chảy
  • Tác giả: Nguyễn Mạnh Phương, Nguyễn Bá Tiếp, Văn Thị Hường, Cù Hữu Phú
  • Tạp chí: Khoa học và Phát triển

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện11:17, 17/3/20140×0 (409 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)* Bài báo: Phân lập và xác định đặc tính sinh học của Salmonella spp. trên lợn sau cai sữa mắc hội chứng tiêu chảy * Tác giả: Nguyễn Mạnh Phương, Nguyễn Bá Tiếp, Văn Thị Hường, Cù Hữu Phú * Tạp c
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.