Tập tin:Charles Baudelaire.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(755×1.006 điểm ảnh, kích thước tập tin: 163 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Miêu tả: Charles Pierre Baudelaire Nguồn: Wikipedia Anh ngữ Tác giả: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Notwist Giấy phép: This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:38, 16/4/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:38, 16/4/2009755×1.006 (163 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Miêu tả: Charles Pierre Baudelaire Nguồn: Wikipedia Anh ngữ Tác giả: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Notwist Giấy phép: This image (or other media file) is in the '''public domain because''' its copyright has '''expired'''. This applie
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: