Tập tin:ChlorofomateBPA.png

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
ChlorofomateBPA.png(kích thước tập tin: 7 kB, kiểu MIME: text/plain)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Phản ứng của bisphenol A với phosgene (COCl2)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:35, 14/4/2006 (7 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Phản ứng của bisphenol A với phosgene (COCl2)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Tập tin sau là bản sao của tập tin này (chi tiết):

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.