Tập tin:Choleraspread.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(427×252 điểm ảnh, kích thước tập tin: 39 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Đại dịch tả lần thức bảy (1961-1971)do phẩy khuẩn tả gây ra. Nguồn CDC.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:39, 17/11/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:39, 17/11/2007427×252 (39 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Đại dịch tả lần thức bảy (1961-1971)do phẩy khuẩn tả gây ra. Nguồn CDC.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: