Tập tin:Chuong1.doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chuong1.doc(kích thước tập tin: 476 kB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Chương 1: Giới thiệu chương trình

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện16:03, 18/4/2007 (476 kB)Vuongtansi (Thảo luận | đóng góp)Chương 1: Giới thiệu chương trình
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.