Tập tin:Closed circuit module.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(404×303 điểm ảnh, kích thước tập tin: 27 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Mặt cắt ngang của kết tinh dạng xiên của các hạt Bi – Sb - Te với kích thước nano trong hỗn hợp hợp kim, được nhìn dưới kính hiển vi điện tử. Các mảng màu sáng đặc trưng cho mỗi loại hạt trong hỗn hợp chất bán dẫn. Hình ảnh: Boston College, MIT, và GMZ Inc.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện13:57, 3/9/2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:57, 3/9/2008404×303 (27 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Mặt cắt ngang của kết tinh dạng xiên của các hạt Bi – Sb - Te với kích thước nano trong hỗn hợp hợp kim, được nhìn dưới kính hiển vi điện tử. Các mảng màu sáng đặc trưng cho mỗi loại hạt trong h
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.