Tập tin:Co-che-benh-ta.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(257×270 điểm ảnh, kích thước tập tin: 5 kB, kiểu MIME: image/gif)

Tóm tắt cơ chế gây bệnh của phẩy khuẩn tả.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện13:44, 17/11/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:44, 17/11/2007257×270 (5 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Tóm tắt cơ chế gây bệnh của phẩy khuẩn tả.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: