Tập tin:Complexplane.png

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Complexplane.png(200×200 điểm ảnh, kích thước tập tin: 40 kB, kiểu MIME: image/x-ms-bmp)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện21:40, 24/7/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 21:40, 24/7/2009200×200 (40 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)Thể_loại:Hình học fractal
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: