Tập tin:Cong cua luc dien trong dien truong deu.png

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Cong_cua_luc_dien_trong_dien_truong_deu.png(212×173 điểm ảnh, kích thước tập tin: 7 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:35, 21/9/2009
Hình thu nhỏ có lỗi: Không có tập tin
212×173 (7 kB)Vloser (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: