Tập tin:Cong nghe che tao may.zip

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Cong_nghe_che_tao_may.zip(kích thước tập tin: 4,27 MB, kiểu MIME: application/zip)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Mô tả 

Công nghệ chế tạo máy I

Lưu Đức Bình

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng


Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện21:30, 11/8/2011 (4,27 MB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)Công nghệ chế tạo máy I Lưu Đức Bình Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: