Tập tin:Copyrighted video game icon.png

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(267×300 điểm ảnh, kích thước tập tin: 30 kB, kiểu MIME: image/png)

Giấy phép


Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, từ đây phát hành nó dưới giấy phép sau:

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện16:55, 22/11/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:55, 22/11/2010267×300 (30 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.