Tập tin:Createannotation.zip

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Createannotation.zip(kích thước tập tin: 10 kB, kiểu MIME: application/zip)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

File edit annotation.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện21:10, 15/5/2011 (10 kB)Phạm Thạch Thảo (Thảo luận | đóng góp)File edit annotation.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: