Tập tin:D01.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
D01.gif(80×25 điểm ảnh, kích thước tập tin: 1.017 B, kiểu MIME: image/gif)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện10:21, 22/5/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 10:21, 22/5/200980×25 (1.017 B)Nguyendung bk (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: