Tập tin:D03.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
D03.gif(112×25 điểm ảnh, kích thước tập tin: 1 kB, kiểu MIME: image/gif)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện03:27, 22/5/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 03:27, 22/5/2009112×25 (1 kB)Nguyendung bk (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: