Tập tin:DANH-MUC-CAC-DUONG-CONG-p4-signed.pdf

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
DANH-MUC-CAC-DUONG-CONG-p4-signed.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 1,39 MB, kiểu MIME: application/pdf)

Miêu tả[sửa]

Danh mục và lịch sử các đường cong – Phần 4 . Ka-Pa

Danh-muc-va-lich-su-cac-duong-cong.png


Lời nói đầu .

Như chúng ta đã biết , lý thuyết về phương trình đường và mặt đã song hành với những phát minh tiến bộ trong lịch sử nhân loại từ thời sơ khai đến cận đại . Đối với các nhà khoa học , việc nghiên cứu những phương trình và tính chất của đường cong , quỹ đạo chuyển động có ý nghĩa quan trọng nhưng cũng không kém phần hấp dẫn . Dưới đây là phương trình , tên gọi và những chú thích lịch sử cùng các giai thoại rất thú vị của một số đường cong thường xuất hiện trong toán học , vật lý và các ngành kỹ thuật khác . Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc .

Trần hồng Cơ[1]

Biên tập và trích dịch .

29/03/2012 .

Chú thích : Chuyên mục này gồm 3 bài chính .


1 . http://cohtran.blogspot.com/2012/04/danh-muc-cac-duong-cong-1.

2 . http://cohtran.blogspot.com/2012/04/danh-muc-cac-duong-cong-2.

3 . http://cohtran.blogspot.com/2012/09/danh-muc-cac-duong-cong-3.


Các bài viết này được phân chia lại theo danh mục ký tự thành 6 phần như sau :

Phần 1 . Từ As đến Co ( 1 – 10 )

Phần 2 . Từ Co đến Eq ( 11 – 21 )

Phần 3 . Từ Fe đến Ka ( 22 – 32 )

Phần 4 . Từ Ka đến Pa ( 33 – 42 )

Phần 5 . Từ Pe đến Sp ( 43 – 53 )

Phần 6 . Từ Sp đến Wi ( 54 – 61 )

Giấy phép[sửa]


Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, từ đây phát hành nó dưới giấy phép sau:

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện08:44, 17/4/20140×0 (1,39 MB)Cohtran (Thảo luận | đóng góp)Danh mục và lịch sử các đường cong – Phần 3 . Fe-Ka Lời nói đầu . Như chúng ta đã biết , lý thuyết về phương trình đường và mặt đã song hành với những phát minh tiến bộ trong lịch sử nhân loại
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: