Tập tin:Dai-so-va-Giai-tich-11-C4-B2-Gioi-han-mot-ben-cua-ham-so-GSP.rar

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Dai-so-va-Giai-tich-11-C4-B2-Gioi-han-mot-ben-cua-ham-so-GSP.rar(kích thước tập tin: 760 kB, kiểu MIME: application/x-rar)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện21:38, 15/11/2011 (760 kB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)Thể loại:Đại số và Giải tích Thể loại:Lớp 11 Thể loại:Bài giảng Điện tử Thể loại:Powerpoint
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau có liên kết đến tập tin này: