Tập tin:DaoPhuLam.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(1.194×576 điểm ảnh, kích thước tập tin: 148 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Giấy phép

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:56, 15/6/2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:56, 15/6/20111.194×576 (148 kB)Cao Xuân Hiếu (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: