Tập tin:Dark 01.JPG

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Dark_01.JPG(227×182 điểm ảnh, kích thước tập tin: 11 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:51, 7/4/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:51, 7/4/2007227×182 (11 kB)Soledad (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Tập tin sau là bản sao của tập tin này (chi tiết):