Tập tin:Dermocapsa.gif

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(295×444 điểm ảnh, kích thước tập tin: 25 kB, kiểu MIME: image/gif)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:40, 26/11/2005Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:40, 26/11/2005295×444 (25 kB)Cao Xuân Hiếu (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: