Tập tin:Dml matcat oc.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Dml_matcat_oc.jpg(200×173 điểm ảnh, kích thước tập tin: 32 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

dùng cho bài mandala

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:18, 25/9/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:18, 25/9/2007200×173 (32 kB)Làng Đậu (Thảo luận | đóng góp)dùng cho bài mandala
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Tập tin sau là bản sao của tập tin này (chi tiết):

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.