Tập tin:DoTienDuc-CNPMK52 - 20050851.doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
DoTienDuc-CNPMK52_-_20050851.doc(kích thước tập tin: 559 kB, kiểu MIME: application/zip)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.
Tên đề tài Tìm hiểu về Transistor trường FET
Tên môn học Kỹ thuật Điện Tử
Tên giáo viên hướng dẫn Nguyễn Phan Kiên
Học hàm Phó Giáo sư
Học vị Tiến Sỹ
Tên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tên khoa Viện Điện tử viễn thông
Bộ môn Đỗ Tiến Đức
Tên sinh viên làm tiểu luận Công nghệ phần mềm
Tên lớp 52
Khóa học 2 tuần
Thời gian làm tiểu luận DoTienDuc-CNPMK52_-_20050851.doc

Nội dung tóm tắt

Tìm hiểu về transistor trường FET

Giấy phép

Download

Các Tiểu luận mới

  • « Mới nhất
  • ‹ Mới hơn
  • Cũ hơn ›

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện07:17, 30/3/2012 (559 kB)DoTienDuc (Thảo luận | đóng góp)Tìm hiểu về transistor trường FET
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.