Tập tin:Do nong do O2 trong mau.rar

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Do_nong_do_O2_trong_mau.rar(kích thước tập tin: 547 kB, kiểu MIME: application/x-rar)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Đề tài cơ sở điện sinh học Đon nồng độ Oxy trong máu

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:38, 24/5/2010 (547 kB)Taoaman (Thảo luận | đóng góp)Đề tài cơ sở điện sinh học Đon nồng độ Oxy trong máu
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Tập tin sau là bản sao của tập tin này (chi tiết):

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.