Tập tin:Donhietdo.rar

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Donhietdo.rar(kích thước tập tin: 1 MB, kiểu MIME: application/x-rar)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Cơ sơ điện sinh học,Hoàng Đình Minh, Trịnh Minh Đức, Nguyễn Anh Cường DTYS-K51, Khoa Điện tử viễn thông, BKHN

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:24, 24/5/2010 (1 MB)Huongxjnh (Thảo luận | đóng góp)Cỏ sở điện sinh học, Hoàng Đình Minh, Trịnh Minh Đức, Nguyễn Anh Cường, DTYS-K51,Điện tử viễn thông,DHBKHN
13:48, 24/5/2010 (1 MB)Huongxjnh (Thảo luận | đóng góp)Cơ sơ Điện sinh học, Hoàng Đình Minh,Trịnh Minh Đức, Nguyễn Anh Cường, DTYS-K51,Khoa Điện tử viễn thông, ĐHBKHN
13:44, 24/5/2010 (1 MB)Huongxjnh (Thảo luận | đóng góp)Cơ sơ Điện sinh học, Hoàng Đình Minh,Trịnh Minh Đức, Nguyễn Anh Cường, DTYS-K51,Khoa Điện tử viễn thông, ĐHBKHN
13:37, 24/5/2010 (1 MB)Huongxjnh (Thảo luận | đóng góp)Cơ sơ điện sinh học,Hoàng Đình Minh, Trịnh Minh Đức, Nguyễn Anh Cường DTYS-K51, Khoa Điện tử viễn thông, BKHN
13:35, 24/5/2010 (1 MB)Huongxjnh (Thảo luận | đóng góp)Cơ sơ điện sinh học,Hoàng Đình Minh, Trịnh Minh Đức, Nguyễn Anh Cường DTYS-K51, Khoa Điện tử viễn thông, BKHN
13:34, 24/5/2010 (1 MB)Huongxjnh (Thảo luận | đóng góp)Cơ sơ điện sinh học,Hoàng Đình Minh, Trịnh Minh Đức, Nguyễn Anh Cường DTYS-K51, Khoa Điện tử viễn thông, BKHN
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.