Tập tin:Duncan-49.png

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Duncan-49.png(120×68 điểm ảnh, kích thước tập tin: 18 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện16:21, 30/1/2010Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:21, 30/1/2010120×68 (18 kB)Cumeo89 (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: