Tập tin:Duong di cua bao.doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Duong_di_cua_bao.doc(kích thước tập tin: 31 kB, kiểu MIME: application/msword)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Đề tài nghiên cứu và dự báo đường đi của bão

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:40, 16/9/2009 (31 kB)Phuocbe (Thảo luận | đóng góp)Đề tài nghiên cứu và dự báo đường đi của bão
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: