Tập tin:DuongtruyenlayTMT.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(564×513 điểm ảnh, kích thước tập tin: 63 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Đường truyền lây tiên mao trùng

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:18, 13/6/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:18, 13/6/2006564×513 (63 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Đường truyền lây tiên mao trùng
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: