Tập tin:ECG Toan TuanAnh.rar

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
ECG_Toan_TuanAnh.rar(kích thước tập tin: 525 kB, kiểu MIME: application/x-rar)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Bài tập lớn môn CƠ SỞ ĐIỆN SINH HỌC

Giảng viên hướng dẫn: Ts.Nguyễn Phan Kiên

Thực hiện: Lê Hữu Toàn, Ngô Tuấn Anh

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện01:23, 24/5/2010 (525 kB)LeToan (Thảo luận | đóng góp)Bài tập lớn cơ sở điện sinh học Đề tài: ECG Giảng viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Phan Kiên Thực hiện: Lê Hữu Toàn, Ngô Tuấn Anh
01:04, 24/5/2010 (525 kB)LeToan (Thảo luận | đóng góp)Bài tập lớn môn CƠ SỞ ĐIỆN SINH HỌC Giảng viên hướng dẫn: Ts.Nguyễn Phan Kiên Thực hiện: Lê Hữu Toàn, Ngô Tuấn Anh
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: