Tập tin:EDA.rar

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
EDA.rar(kích thước tập tin: 231 kB, kiểu MIME: application/x-rar)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Mạch nguyên lý

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện13:45, 25/5/2010 (231 kB)Huyhoang bk (Thảo luận | đóng góp)download(*)
21:22, 23/5/2010 (231 kB)Wolfnight (Thảo luận | đóng góp)Mạch nguyên lý
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: