Tập tin:EDC Pesticides.pdf

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
EDC_Pesticides.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 1,58 MB, kiểu MIME: application/pdf)
  • Tiêu đề: Hóa chất bảo vệ thực vật gây rối loạn nội tiết
  • Loại tài liệu: Bài báo cáo tại hội thảo: Hóa chất bảo vệ thực vật và thách thức trong nông nghiệp

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện05:54, 20/3/20140×0 (1,58 MB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)* Tiêu đề: Hóa chất bảo vệ thực vật gây rối loạn nội tiết * Loại tài liệu: Bài báo cáo tại hội thảo: Hóa chất bảo vệ thực vật và thách thức trong nông nghiệp
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.