Tập tin:Edited.zip

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Edited.zip(kích thước tập tin: 971 kB, kiểu MIME: application/zip)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Data mẫu: Các trình tự đã gộp lại của ba gene. Các new.* files là các files chứa trình tự tổng hợp, các folder là các thư mục chứa các file chia nhỏ chứa 40 trình tự.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện12:43, 28/4/2011 (971 kB)Phạm Thạch Thảo (Thảo luận | đóng góp)Data mẫu: Các trình tự đã gộp lại của ba gene. Các new.* files là các files chứa trình tự tổng hợp, các folder là các thư mục chứa các file chia nhỏ chứa 40 trình tự.
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.