Tập tin:Effects-of-Daidzein-4-methylbenzylidene-camphor-on-gastrocnemius-muscle.pdf

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Effects-of-Daidzein-4-methylbenzylidene-camphor-on-gastrocnemius-muscle.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 241 kB, kiểu MIME: application/pdf)
  • Bài báo: Ảnh hưởng của Daidzein và một số hợp chất đến cơ sinh đổi cẳng trong quá trình lành vết thương xương chày.
  • Tạp chí: journal of Endocrinology

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện11:25, 17/3/20140×0 (241 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: