Tập tin:Endocrine system.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(400×421 điểm ảnh, kích thước tập tin: 28 kB, kiểu MIME: image/gif)

Hệ nội tiết:

Hypothalamus: Vùng dưới đồi thị

Pineal body: Tuyến tùng

Pituitary: Tuyến yên

Thyroid: Tuyến giáp trạng, tuyến giáp

Parathyroid: Tuyến cận giáp trạng, tuyến cận giáp

Heart: Tim

Thymus: Tuyến ức

Kidney: Thận

Adrenal: Tuyến thượng thận

Pancreas: Tuyến tụy

Testis: Dịch hoàn

Ovary: Buồng trứng

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện21:06, 27/3/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 21:06, 27/3/2007400×421 (28 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Hệ nội tiết: Pituitary: Tuyến yên Thyroid: Tuyến giáp trạng, tuyến giáp Thymus: Tuyến ức Pancreas: Tuyến tụy Adrenal: Tuyến thượng thận Testis: Dịch hoàn Ovary: Buống trứng
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này:

Tập tin này được dùng làm hình đại diện cho trang: