Tập tin:English.png

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
English.png(30×30 điểm ảnh, kích thước tập tin: 638 B, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện11:20, 16/12/2005Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 11:20, 16/12/200530×30 (638 B)Mtha (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.