Tập tin:FMDdefra.gov.uk.pdf

Từ VLOS
(đổi hướng từ Tập tin:FMD(defra.gov.uk).pdf)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
FMDdefra.gov.uk.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 1,34 MB, kiểu MIME: application/pdf)

Hình ảnh về bệnh lở mồm long móng ở một số loài gia súc. (tài liệu cung cấp tại wwww.defra.go.uk)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện19:41, 11/6/20060×0 (1,34 MB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Hình ảnh về bệnh lở mồm long móng ở một số loài gia súc. (tài liệu cung cấp tại wwww.defra.go.uk)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.