Tập tin:FMD2.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
FMD2.jpg(100×67 điểm ảnh, kích thước tập tin: 3 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Tổn thương ở móng (bệnh lở mồm long móng).

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện12:33, 11/6/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 12:33, 11/6/2006100×67 (3 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Tổn thương ở móng (bệnh lở mồm long móng).
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.