Tập tin:Fifth discripline.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Fifth_discripline.jpg(240×240 điểm ảnh, kích thước tập tin: 14 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Paperback: 464 pages Publisher: Currency (March 21, 2006) Language: English ISBN: 0385517254 Product Dimensions: 9 x 6.3 x 1.1 inches

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:59, 12/12/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:59, 12/12/2006240×240 (14 kB)WikiSysop (Thảo luận | đóng góp)Paperback: 464 pages Publisher: Currency (March 21, 2006) Language: English ISBN: 0385517254 Product Dimensions: 9 x 6.3 x 1.1 inches
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: