Tập tin:Fig.16.11.JPG

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(595×385 điểm ảnh, kích thước tập tin: 29 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Ma trận đạo trình của hệ thống VCG Frank.Các điện cực được đánh dấu I,E,C,A,M,F và H, và vị trí thuộc về giải phẫu của chúng được hiển thị.Kết quả của ma trận điện trở với việc thiết lập của các thành phần vecto đạo trình đã chuẩn hóa x ,y và z,như được mô tả ở trên.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện23:18, 20/5/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 23:18, 20/5/2009595×385 (29 kB)Dương Văn Lợi (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.