Tập tin:First DNA Molecule Made Almost Entirely Of Artificial Parts.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(400×574 điểm ảnh, kích thước tập tin: 46 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Chuỗi phân tử DNA xoắn kép nhân tạo đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Masahiko Inouye, nguồn: ScienceDaily.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện11:54, 27/7/2008Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 11:54, 27/7/2008400×574 (46 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Chuỗi phân tử DNA xoắn kép nhân tạo đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Masahiko Inouye, nguồn: ScienceDaily. {{Sử dụng hợp lý}}
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Tập tin sau là bản sao của tập tin này (chi tiết):